Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του οίνου, από την εγκατάσταση ενός νέου αμπελώνα ως την εμφιάλωση.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Επιστημονική & Τεχνική κάλυψη για την εγκατάσταση αλλά και την λειτουργία του οινοποιείου (μελέτη χώρου, καθορισμός ροής της γραμμής παραγωγής, καθορισμός του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού, επιλογή των οινολογικών προϊόντων, καινοτόμες προτάσεις για την μείωση κόστους ανά μονάδα παραγόμενου οίνου).
  • Καθορισμός το χρόνου τρυγητού και επιλογή της πρώτης ύλης με γευσιγνωσία και ενόργανη ανάλυση.
  • Επισκέψεις στο χώρο του οινοποιείου από την στιγμή παραλαβής των σταφυλιών έως και την εμφιάλωση.
  • Ενόργανος και οργανοληπτικός έλεγχος της αλκοολικής ζύμωσης.
  • Όλες τις οινολογικές Αναλύσεις (κλασικές & εξειδικευμένες) που απαιτούνται κατά όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των οινολογικών διεργασιών ως την ολοκλήρωση του οίνου και την εμφιάλωση του.
  • Οργανοληπτική αξιολόγηση των παραγόμενων οίνων, προτάσεις για σωστό "coupage" ώστε να αναδειχθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων οίνων.
  • Παρακολούθηση των διεργασιών ωρίμανσης, σταθεροποίησης και παλαίωσης του οίνου, προτάσεις για βελτιστοποίηση του αποτελεσματος.
  • Εκπαίδευση προσωπικού του οινοποιείου.

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1