Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Αναλύσεις Γλεύκους (Μούστου)

Για την παραγωγή οίνων ποιότητας απαιτείται άριστη πρώτη ύλη. Καθοριστικός παράγοντας για την παραγωγή οίνων ποιότητας είναι η επιλογή υγιών σταφυλιών και συγχρόνως η επιλογή του σωστού χρόνου τρυγητού, με έλεγχο της ωριμότητας των σταφυλιών (τεχνολογικής, αρωματικής,  φαινολικής)  ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις βέλτιστες τεχνικές οινοποίησης και να φθάσουμε στον κατάλληλο τύπο οίνου με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται οι παρακάτω αναλύσεις γλεύκους: 

 • Baume
 • Brix
 • Δ.Α.Τ.
 • Πυκνότητα
 • pH
 • Ολική Οξύτητα
 • Πτητική Οξύτητα
 • Τρυγικό Οξύ
 • Μηλικό Οξύ
 • Γλυκονικό οξύ
 • Alpha Amino Άζωτο
 • Αμμωνία
 • Ελεύθερο θειώδες
 • Ολικό θειώδες

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1