Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Αναλύσεις Οίνου

Όπως όλα τα αγροτικά προϊόντα έτσι και ο οίνος είναι ένα «ζωντανό» προϊόν που εξελίσσεται και διαφοροποιείται συνεχώς με την έλευση του χρόνου. Η πολύπλοκη σύστασή του κάνει λεπτές τις ισορροπίες μεταξύ των συστατικών του που τελικά καθορίζουν και διαχωρίζουν έναν ποιοτικό οίνο.

Οι οινολογικές αναλύσεις είναι το πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει την δημιουργία ενός ποιοτικού και ασφαλούς προϊόντος, ανοίγοντας μας τον δρόμο για την επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων.

Πραγματοποιούμε όλες τις κλασσικές οινολογικές αναλύσεις αλλά και μια σειρά από εξειδικευμένες αναλύσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων όπως αρωματικά, φαινολικά, έλεγχος μελλοντικής εξέλιξης στη φιάλη.

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται οι παρακάτω αναλύσεις οίνου:

 • Αλκοολικός τίτλος
 • pH
 • Ολική οξύτητα
 • Πτητική Οξύτητα
 • Πυκνότητα
 • Μηλικό Οξύ
 • Τρυγικό Οξύ
 • Γαλακτικό οξύ
 • Ανάγοντα Σάκχαρα
 • Σύνολο Κατιόντων
 • Ελεύθερο Θειώδες
 • Ολικό Θειώδες
 • Τρυγική Σταθερότητα
 • Πρωτεϊνική Σταθερότητα
 • Χρωματική Σταθερότητα
 • Φωτοξείδωση
 • Ολικές Φαινόλες F.C.
 • Ένταση
 • Απόχρωση
 • Α320
 • Α420
 • Α520
 • Δ.Φ.Ο

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1