Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Ζεόλιθος

Ο Ζεόλιθος είναι φυσικό πορώδες ορυκτό με τεράστια ιοντοανταλλακτική ικανότητα. Ενεργεί ως φίλτρο νερού και δεσμεύει μέταλλα και οργανικές ενώσεις. Επίσης δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εμπλουτίζει το έδαφος με στοιχεία του, όπως CaO, MgO, Κ και Fe.

Ως 100% φυσικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία αλλά και να λειτουργήσει συνεργιστικά με τα χημικά λιπάσματα. Ο Ζεόλιθος επιφέρει τα εξής χαρακτηριστικά κατά την εφαρμογή του:

  • Δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων καθώς και το νερό, τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών και τα απελευθερώνει μακροπρόθεσμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα των λιπασμάτων, δεσμεύοντας μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών που θα χάνονταν από τις βροχές και τα ποτίσματα, μειώνοντας έτσι το κόστος των λιπασμάτων.
  • Δεσμεύει την υγρασία (ειδικά σε αμμώδη εδάφη) και έτσι αυξάνεται το διάστημα μεταξύ ποτισμάτων. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και ενεργεί σαν αποθήκη αμμωνίας, αυξάνοντας την ωφελιμότητα του αζώτου.
  • Βελτιώνει τον αερισμό του εδάφους και το εμπλουτίζει με τα στοιχεία του, σε συνδυασμό με τα μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ) των λιπασμάτων, καθώς και τα θρεπτικά συστατικά που δεσμεύει και ρυθμίζει. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση της σοδειάς, καθώς το έδαφος γίνεται πιο αποτελεσματικό, λόγω της βελτίωσης στις φυσικοχημικές και θρεπτικές του ικανότητες.
  • Αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού, αυξάνει την ανθεκτικότητα του ριζικού συστήματος στις παρασιτικές ασθένειες (π.χ. στους νηματώδεις), αυξάνοντας την παραγωγή και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
  • Με τη χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού, προάγεται η ορθολογική καλλιέργεια, η μείωση της ρύπανσης, η εξοικονόμιση φυσικών πόρων και χρήματος.
  • Ευνοεί ιδιαίτερα τις καλλιέργειες ελιάς, αμπέλου, ρυζιού, πατάτας, ντομάτας, αγγουριού, πιπεριάς, εσπεριδοειδών και οποροφόρων δένδρων, αυξάνοντας την παραγωγή, καθώς και την ποιότητα και διατηρησιμότητα των προϊόντων.

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1