Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Κοκκώδη Λιπάσματα

Θειική Αμμωνία 21-0-0

Θειικό Καλιομαγνήσιο 0-0-30+10MgO

Φωσφορική Αμμωνία 16-20-0+14S

Νιτρική Αμμωνία 34,5-0-0

Amical 28-0-0+8MgO+20CaO

Makan 27-0-0+5MgO

Magni Kali 0-0-30+10MgO

Fertfill Zeo

Oleozil 18-7-12+4MgO+0,1Fe+0,5B+10Ζεόλιθο

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1