Β. ΣΚΙΠΗΤΑΡΗΣ    

Αναλύσεις Ελαιόλαδου

 • Οξύτητα
 • Αριθμός Υπεροξειδίων
 • Φασματοφωτομετρική εξέταση υπεριώδους
 • Υγρασία κατά Karl-Fisher
 • Ανάλυση μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων
 • Σύνθεση και περιεκτικότητα σε στερόλες & τριτερπενικές διαλκοόλες (ερυθροδιόλη-ουβαόλη)
 • Περιεκτικότητα σε Κηρούς
 • Περιεκτικότητα σε Αλογονούχους πτητικούς διαλύτες
 • Προσδιορισμός ΔEC42
 • Βαρέα μέταλλα (Fe)
 • Βαρέα μέταλλα (Cu)
 • Υπολείμματα Φυτοφάρμακων (Οργανοφωσφωρικά)
 • Υπολείμματα Φυτοφάρμακων (Οργανοχλωριωμένα - πυρεθρίνες)
 • Στιγμασταδιένια
 • Φθαλικοί εστέρες (Πλαστικοποιητές)

     

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-72999627-1